Publikační a odborná činnost v roce 2021


Příspěvky v odborných časopisech

R. Matoušek, R. Parák, B. Lacko: I4C – robotická buňka podle konceptu průmyslu 4.0, Automa roč. 27, č.1, 2021, str. 10-12, ISSN  1210-9592 (Autorský podíl 20%)

Lacko, B.: Slovo „robot“ slaví své sté narozeniny. Comtrol Engineering (Česko), roč. XVI.     (2021) č. 1, str. 18-21

Lacko, B.: Čapkova hra RUR na konferenci ROBOTY 2021 netradičně roboticky. On line: https://www.vseoprumyslu.cz/inspirace/konference-seminare-a-skoleni/capkova-hra-rur-na-konferenci-roboty-2021-netradicne-roboticky.html  (16. dubna 2021)

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících

R. Matoušek, R. Parák, B. Lacko : „I4C – Robotická buňka Průmyslu 4.0 na ÚAI FSI VUT v Brně, Workshop konference ROBOTY 2021, pořadatel firma Trademedia International v Brně ve dnech 26. – 28. února 2021

Odborné publikace, inženýrská a umělecká díla

Komentátor významu odkazu díla Leonarda da Vinciho v pořadu ČT1 Gejzír dne 29. dubna 2021 o výstavě unikátní sbírky modelů „Leonardovy stroje“ v Brně. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10805121298-gejzir/221562235000014/video/836356

Plačková, O. a kol.: Tu sú jeho korene. Spolok rodákov M. R. Štefánika, vyd. 1., Košariská 2020. ISBN 978-80-570-2366-1

Autorsky zpracováno:

Lacko, B.: Ondřej Titěra, prapravnuk P. Štefánika, str. 70

Lacko, B.-Lacko,D.: O Biblii M. R. Štefánika, str. 88 – 90

Lacko, B.:Majster Ján Hus a Dr. Martoin Luther v československej vzájomnosti, 94 – 97

Kol. autorů : 7. svazek edice Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích – současnost II. Jonathan Livingston Praha 2021, 128 s. ISBN 978-80-7551-207-9

Autorsky zpracováno:

Lacko, B.: Život s obráběcími stroji a roboty, str. 83 - 90

Lacko, B.: Malá firma s velkými nápady, 109 - 116

Portál RHK Brno – 15 textů pojmů z oblasti Průmysl 4.0 na stránkách Klastru 4.0 Regionální hospodářské komory Brno.

Kol. autorů pod vedením P. Golana a R.Kollinea: Almanach historie Výzkumného ústavu matematických strojů, Díl. V.Osobnosti VUMSa vzpomínky aktérů. Praha 2021, 639 s.

Autorsky zpracováno:

Prof. A. Svoboda a dělostřelecké zaměřovače, str.617-622

Realizované přednášky a kurzy

Lektor workshopů „Efektivní řízení projektů dle správné praxe PM v VUVeL“ ve dnech 20.5., 25.5 a 1.6. 2021 pro pracovníky Výzkumného ústavu veterinářského lékařství v Brně.

Odborné posudky a recenze

Posudek habilitační práce Dr. Ing. Petra Řeháčka „P3M – řízení projektu, programu a portfolia“, EKOPRESS 2019 Jesenice, 215 s., ISBN 978-80-87865-49-1, pro VŠB TU Fakulta ekonomická Ostrava

Posudek pojednání ke státní doktorské zkoušce ing. Romana PARÁKA „ Autonomní robotika a systémy člověk–stroj“(61 s.), VUT FSI ÚAI Brno, červen2021.

Doc. RNDr. Dana Procházková, CSc., DrSc., RNDr. Jan Procházka, Ph.D.: RIZIKA SPOJENÁ S POZEMNÍMI KOMUNIKACEMI. Rukopis publikace Vydavatelství ČVUT Praha, 295 s.

Kol. autorů: ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ, ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOST SLOŽITÝCH TECHNICKÝCH DĚL , rukopis publikace Vydavatelství ČVUT Praha, 382 s.

Účast v odborných komisích vysokých škol

Člen habilitační komise pro jmenování Dr. Ing. Petra Řeháčka docentem, VŠB TU Fakulta ekonomická Ostrava, Ostrava 24. 3. 2021

Člen komise státní závěrečné zkoušky pro bakalářský obor Aplikovaní informatika a řízení na VUT FSI ÚAI v Brně dne 15. 6. 2021

Člen komise pro státní doktorskou zkoušku ing. Romana PARÁKA, v Brně 18. 6. 2021 na VUT FSI ÚAI.

Člen komise pro státní doktorskou zkoušku ing. Tomáše HŮLKY, v Brně 18. 6. 2021 na VUT FSI ÚAI.

Účast v odborných společnostech a členství v jejich programových výborech

CZRMA  FERMA - člen

IPMA CZ - člen

ASI – Předseda Klubu ASI Brno

ČSKI - člen

ČMSA - člen

Předseda redakční rady časopisu Control Engineering (Česko), ISSN 1896 – 5784

Uznání odbornosti

Citace vzpomínek a programování v LPS VUT na počítači LGP 30. Hovorková, I.: Před šedesáti lety vstoupilo VUT do éry počítačů. Citováno v Aktuality VUT FSI z 10. 9. 2021. On line:    https://www.fme.vutbr.cz/fakulta/aktuality/69425

Zvaná přednáška „Analýza rizik a metoda RIPRAN“, 3. listopadu 2021, MENDELU Brno, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Citace v mezinárodních vědeckých časopisech

5 x citován článek Doskočil, R. – Lacko, B. :Risk Management and Knowledge Management as Critical Success Factors of Sustainability Project

2x citován článek Doskočil, R.; Lacko, B. Root Cause Analysis in Post Project Phases as Application of Knowledge Management


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz