Školitel absolventů doktorského studia


 • Ing. Tomáš PYROCHTA, Ph.D. (obhájil 2. 7. 2002)
  Téma: Navrhování testovacích prostředků a metod pro aplikace informačních systémů v prostředí klient-server
 • Ing. Martin HALVA, Ph.D. (obhájil 28.11 2003)
  Téma: Modelování jakosti softwaru pro řídicí systémy
 • Ing. Jan DUJKA, Ph.D. (obhájil 12. 12. 2003)
  Téma: Predikce nákladů projektů automatizovaných systémů řízení
 • Ing. Tomáš RANZENHOFER, Ph.D. (obhájil 9. 4. 2004)
  Téma: Modelování a simulace náhodných jevů ve strojírenských procesech
 • Ing. Karel SOUKUP, Ph.D. (obhájil 12.11. 2004)
  Téma: Řízení všesměrového podvozku mobilního robota
 • Ing. Jan DOLEŽAL, Ph.D. (obhájil 15.12. 2010)
  Téma: Predikce nákladů projektů s využitím Markovovských řetězců
 • Ing. Miroslav ZBOŘIL (státní doktorská zkouška 15.12. 2010)
  Téma: Hodnocení kvality softwaru automatického řízení
 • Ing. Zdeněk VOJÁČEK (státní doktorská zkouška 9.11. 2015)
  Téma: Nejistoty při automatickém měření vlivem vnějších faktorů.

© 2012 - 2022 lacko.otw.cz