Publikační a odborná činnost v roce 2004


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko,B.: Význam řízení strojírenských systémů. Bulletin Asociace strojních inženýrů, číslo 30, duben 2004, str. 31 – 33

Lacko,B.: Konference Projekt Management – PRONT 03 AUTOMA, roč.10,(2004), č.7, str. 59

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko,B.: The Risk Analysis of Soft Computing Projects In: Proceedings International Conference on Soft Computing – ICSC 2004 European Polytechnical Institute Kunovice 2004. p.163-169 ISBN: 80-7314-025-X

Lacko,B.: Využití progresivních technologií a technik pro počítačovou podporu rozhodování In: Sborník mezinárodní konference Svět informačních systému 2004 Univerzita Tomáše Bati Zlín 2004, str.104-110 ISBN 80-7318-166-5

Lacko,B.: Interakce mezi vysokými školami a průmyslem při výzkumu a vývoji Automatizace. In: Sborník konference Management ve výzkumu a vývoji – REDEM ´04. MARQ Ostrava 2004, str. 37-43 ISBN 80-86840-00-X

Lacko, B: Tvorba software na začátku XXI.století a existující komunita v ČR In: Sborník z jubilejního 30.ročníku konference Tvorba software 2004 VŠB-TU Ostrava a Tanger Ostrava 2004, str. 124-128 ISBN 80-85988-96-8

Lacko,B.:Systémový přístup k jakosti softwaru In: Sborník z jubilejního 30.ročníku konference Tvorba software 2004 VŠB-TU Ostrava a Tanger Ostrava 2004, str. 129-138 ISBN 80-85988-96-8

Lacko,B.: Znalostní minimum projektového řízení. In: Sborník konference EDMAN 2004 –Education for Management“. EVIDA Plzeň 2004, str. 189-202 ISBN-80-86596-50-8

Lacko, B.: Formy a metody výuky projektového řízení na vysokých školách v České republice. In: Sborník přednášek z 2.konference Výuka projektového řízení na vysokých školách EDU 2004 PM. VUT v Brně Fakulta stavební Brno 2004, str. 70-76 ISBN 80-214-2720-5

Lacko, B.: Method for searching topics for company process automation In: Proceedings of international congres MATAR PRAHA 2004 – Machine Tools, automation and robotics in mechanical engineering. CVUT Praha 2004, p.129-132 ISBN 80-903421-4-0

Lacko, B.: Systémový přístup k prognózování v projektovém řízení. In: Sborník XXXVI. Vědecké konference Systémové inženýrství SI2004. Univerzita H.Králové 2004, 76-79 ISBN 80-86771-08-3

Lacko, B.: Kooperace lidských systémů a automatických soustav. In: Sborník XXXVI. Vědecké konference Systémové inženýrství SI2004. Univerzita H.Králové 2004, 80-84 ISBN 80-86771-08-3

Lacko,B.: Výuka jakosti software pro automatizované řídicí systémy. In: Sborník z mezinárodní konference Evropský týden kvality v ČR. Česká společnost pro jakost 2004 Praha, str. 376-387 ISBN 80-02-01673-4

Odborné publikace:

Lacko,B.: Využití informací pro přijímání rozhodnutí Kap. 17/5 publikace Fiala a kol. : Management jakosti s podporou norem ISO 9000.2000. Verlag Dashőfer Praha 2004 – 15. aktualizace květen 2004

Lacko,B.: Využití informačních technologií v systémech řízení jakosti Kap. 17/6 publikace Fiala a kol. : Management jakosti s podporou norem ISO 9000.2000. Verlag Dashőfer Praha 2004 – 16. aktualizace srpen 2004

Lacko,B.: Jakostní provozování automatizovaných informačních systémů Kap. 17/7 publikace Fiala a kol.: Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000. Verlag Dashőfer Praha 2004, 17.aktualizace říjen 2004

Realizované kurzy projektového řízení jako externí lektor pro:

Centrum pro vzdělávání a poradenství VUT v Brně

I&V Consulting Praha

FontesH Brno

Institute of International Research Wien,

Computer Agency Brno

Gradua-CEGOS Praha

Sova Net Brno

I&C ENERGO.

GRAFITEX

Odborné posudky:

Posuzovatel vědeckého grantu Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied č.1/257305 Optimalization of Cost of the Buildings Administration by Method of Facility Management, předkladatel Ing. Viera Somorová, PhD.

Oponent disertační práce ing.Romana Mahra : Využití projektového řízení při výstavbě telekomunikačních sítí (FAST VUT Brno květen 2004)

Oponent disertační práce ing. Jana Jurky: Zajišťování jakosti vazeb subjektů v činnostech Strukturovaných sociotechnických procesů metodikou typologické optimalizace (ÚMaZ VUT Brno prosinec 2003)

Recenzent rukopisu vysokoškolského učebního textu prof.RNDr.J.Vaníček,CSc. : Měření a hodnocení jakosti informačních systémů. ČZU PeF KII Praha, (313 stran)

Oponent disertační práce ing.Dagmar Pavelkové: Efektivní řízení zakázek v malé softwarové firmě. VŠB-TU Ostrava EkF 2004, (123 stran)

Účast v odborných komisích a programových výborech konferencí:

Člen redakční rady časopisu IT SYSTEM - vydává CCB Brno s.r.o.(ISSN 1212 – 4567)

Předseda druhého dne konference „Efektivní výroba = motor podniku“ Institute for International Research Wien, Praha 17.-18.února 2004.

Člen programového a organizačního výboru konference Tvorba software 2004 Ostrava 26.-28.května 2004

Předseda organizačního a programového výboru 2.konference Výuka projektového řízení na vysokých školách EDU 2004 PM. VUT v Brně Fakulta stavební, Brno 21.září 2004


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz