Publikační a odborná činnost v roce 2005


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko,B.: Model zralosti procesů tvorby software. IT SYSTEMS, roč.7, (2005), č.1-2, str. 44-45

Lacko,B.: Nemáte přeprojektováno? IT SYSTEMS, roč.7, (2005), č.1-2, str. 40-43

Lacko, B.: Krize projektu IT SYSTEMS, roč.7, (2005), č.4, str. 32-34

Lacko, B.: Taxonomie a vymezení nevýrobní automatizace (1. část) AT&P JOURNAL, roč. XII., (2005), č.4, str. 54-55

Lacko, B.: Taxonomie a vymezení nevýrobní automatizace (2. část) AT&P JOURNAL, roč. XII., (2005), č.5, str.18-19

Lacko,B.: Cíle konstrukčního procesu v tržní ekonomice. Technik č.5, roč.2005, str.21-22

Lacko, B.: Význam projektového řízení pro automatizační praxi AUTOMA, roč. 11, (2005), č. 7, str. 5-7

Lacko,B.: Jules Verne – prognostik a propagátor moderní techniky. Bulletin Asociace strojních inženýrů č.34, červenec 2005, str. 5.

Lacko,B.: Metodický přístup k zaměření konstrukčního procesu ve strojírenství Bulletin Asociace strojních inženýrů č.34, červenec 2005, str. 20 – 24

Lacko, B.: Význam kybernetiky pro současnou informační společnost. Automatizace, roč. 48, (2005), č. 10, str. 618 -619

Lacko, B.: The Importace and Contribution of Cybernetics for the Contemporary Information Society. Kybernetika, Vol. 41 (2005), No. 4, p.551-552 ISSN 0023- 5954 (IF=0,316)

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko,B.: Verbální hodnocení rizika v softwarových projektech. In: Sborník 31. ročníku celostátní konference s mezinárodní účastí TVORBA SOFTWARU 2005. VŠB-TU Ostrava 2005, str. 115- 122 (ISBN 80-86840-14-X)

Lacko, B.: Potřeba výuky systémového myšlení v oblasti řízení. In: Sborník mezinárodní konference EDMAN05. Právnická fakulta MU v Brně 2005 Brno, str. 111-119. (ISBN 80-86596-67-2)

Lacko,B.: Cybernetics and Society. In: Proceedings of Session 04: Automatic Control and Applied Informatics. International Conference FME´55. Principia Cybernetica, Ostrava, 7 – 9 September 2005, VŠB-TU Ostrava 2005. str. 69-71 ( ISBN – 80-248-0773-4)

Lacko,B.: Virtuální univerzity v informační společnosti. In: Sborník XXXVII. Vědecké konference o systémovém inženýrství SI 2005. Univerzita Hradec Králové 2005, str. 91-96 (Nakladatelství M & V, Hradec Králové 2005) (ISBN 80-86771-11-3)

Lacko, B.: Řízení projektů v metodě BORM. In: Sborník příspěvků 10. ročníku konference OBJEKTY 2005. VŠB-TU Ostrava 2005, Ostrava, str. 112- 121 (ISBN 80-248-0595-2)

Lacko, B.: Alternativní modely jakosti tvorby software pro řídící systémy. In: Sborník mezinárodní konference Evropský týden kvality v ČR. Česká společnost pro jakost Praha 2005, 316-324 ISBN 80-02-01771-4

Odborné studie, výzkumné zprávy a patenty:

Zapsán užitný vzor Úřadem pro průmyslové vlastnictví Praha č.15 344 „ Solární absorpční chladicí zařízení s elektronickým řízením“. Datum zápisu 25.4.2005

Zapsán užitný vzor Úřadem pro prům. vlastnictví ČR č. 15 950 „Všesměrový podvozek se třemi poháněnými kulovými elementy“. Datum zápisu 24.10.2005

Zapsán užitný vzor Úřadem pro prům. vlastnictvíČR č. 15 951 „Podvozek s hnací koulí“ Datum zápisu 24.10.2005

B.Lacko: Postupy testů a testovací scénáře (Úkol 3.1 výzkumu v rámci projektu Softwarový systém pro pokročilé plánování výroby – APS . FF-P2/121). Brno, červen 2005, 5s.

B.Lacko: Plán testů a testovací data (Úkol 3.2 výzkumu v rámci projektu Softwarový systém pro pokročilé plánování výroby – APS, FF-P2/121),¨. Brno, červen 2005, zpracováno jako prezentace pro pracovníky firmy NWT Computers.

Odborné publikace:

Fiala,A. a kol.: Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000. Autorsky zpracována kap. 17/8 Specializované prostředky počítačové podpory rozhodování v systémech řízení jakosti (16 stran) Aktualizace č.18, leden 2005. Verlag Dashöfer Praha

Fiala,A. a kol.: Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 Autorsky zpracována kap. 17/9 Využití automatizace kontrolních operací pro podporu jakosti (18 stran) Aktualizace č.19., květen 2005

Lacko,B. – Kala,L.: Krátký,J.- Nováková, Z.- Švec,J.: Projektové řízení- Základy ACSA Brno 2005, 120 stran Autorský podíl (60%)

Lacko, B. – Lick, J. – Moosad, M. – Procházka, L. – Šlahař, D.: Přírodní zábavní Park Boskovice (Studie příležitosti). Westernové městečko Boskovice s.r.o., Boskovice listopad 2005, 20 stran (autorský podíl 50 %)

Lacko, B.: Předmluva Lacko,B.- Ševčík,V. : Kybernetika a společnost na prahu XXI.století. VUT v Brně 2005 Brno, str. (xi) ISBN 80-241-3058-3

Lacko,B.: In Memoriam V.Kudláček Kapitola XVI. publikace Lacko,B.- Ševčík,V. : Kybernetika a společnost na prahu XXI.století. VUT v Brně 2005 Brno, str. 89 ISBN 80-241-3058-3

Lacko, B: Sociotechnické systémy a kybernetika – Vývoj problematiky interakce člověk-stroj. Kap. XVII. publikace Lacko,B.- Ševčík,V. (editoři): Kybernetika a společnost na prahu XXI.století. VUT v Brně 2005 Brno, str. 91-95 ISBN 80-241-3058-3

Realizované. přednášky a kurzy o projektovém řízení pro:

I&V Consulting Praha

I+C Energo

FontesH Brno

Gradua-CEGOS Praha

Pedagogické centrum Praha, pracoviště Pardubice,

Computer Agency Brno

SOVA NET Brno

Centrum vzdělávání a poradenství při rektorátu VUT v Brně

Akademické centrum studentských aktivit.

PM Consulting

Účast v odborných komisích a programových výborech konferencí:

Člen programového výboru konference REDEM 05 – Management ve výzkumu a vývoji. MARQ s Radou ČR pro výzkum a vývoj, Rožnov p/Rad. 12.-14.4.2005

Člen programového výboru konference Tvorba software 2005

Člen programového výboru PROMA04, Praha 17.2.2005

Člen redakční rady časopisu „IT SYSTEMS“ (ISSN 1212-4567)

Člen výboru Asociace strojních inženýrů Klubu Brno


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz