Publikační a odborná činnost v roce 2018


Příspěvky v odborných časopisech:

Lacko, B.: Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou – technická památka.
Bulletin Asociace strojních inženýrů č. 77, roč. 2018, str. 5

Lacko, B.: Analýza rizik při řízení kvality.
Bulletin Asociace strojních inženýrů č. 77, roč. 2018, str. 8-10

Lacko, B.: Ocenění publikační aktivity členů ASI.
Bulletin Asociace strojních inženýrů č. 77, roč. 2018, str. 18

Lacko, B.: Analýza rizik v novelizované normě ISO 9000.
Soudní inženýrství, roč. 29, (2018), č. 3, Rubrika Inženýrství rizik,
s. 46-48, ISSN 1211 – 443X

Lacko, B.: PRINCIPIA CYBENETICA na VUT V Brně.
MM Spektrum, č. 11 (listopad), 2018, str.12 , ISSN 1212-2572

Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko, B.: Analýza rizik v novelizované normě ISO 9001.
Sborník XXVII. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství –
27th International Scientific Conference of Forensic Engineering, Brno 1. a 2. února 2018, 644 s., str. VUT V Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018, Brno, str. 540 – 544,
ISBN 78-80-214-5600-6

DOSKOČIL, Radek a Branislav LACKO. Risk Management and Knowledge Management as
Critical Success Factors of Sustainability Projects. Sustainability [online].
Sustainability, Vol.10, (2018), No.5, pp.1-13, ISSN 2071-1050,
MDPI, 2018, 10(5), 1-13 [cit. 2019-03-20]. DOI: 10.3390/su10051438. ISSN 2071-1050. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/72420 IF:2.23 – 2017
Autorský podíl: 30%

Účast na výzkumných grantech a projektech:

Projekt specifického výzkumu: FSI-S-17-4785
INŽENÝRSKÉ APLIKACE POKROČILÝCH METOD UMĚLÉ INTELIGENCE
(Spoluřešitel)

Odborné publikace:

Davidová, O. _Lacko, B.: Fuzzy Logic Control Application for the Risk Quantification of Projects for Automation
In: Recent Advances in Soft Computing, Editors: Matoušek, Radek (Ed.), Springer Verlag 2018, ISBN 978-3-319-97887-1, str. 311–319
(Autorský podíl 30 %)

Realizované přednášky a kurzy:

Dvě zvané přednášky pro studenty oboru Rizikové inženýrství na FAST VUT Brno:
Genealogie řízení rizik a Metoda RIPRAN. Brno 12. a 19. 2. 2018

Prezentace mobilních robotů s kolegou ing. R. Parákem na příměstském táboře Věda nás baví
v Brně 16. 8. 2018

Úvod do odborného bloku „70. výročí vzniku kybernetiky|“ na konferenci Principia
Cybernetica 2018 na FSI VUT v Brně dne 5. 9. 2018 při 41. setkání zástupců pracovišť vysokých škol strojních fakult ČR a SR, které vyučují automatizaci.

Vedení workshopu „Rizika ve vědě a výzkumu – používání pokročilých metod“ pro
výzkumné centrum NETME VUT Brno, FSI ÚAI VUT Brno,dne 4. října2018


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz