Doc. Ing. Branislav LACKO, CSc.


(narozen 2.prosince 1943)

Obor letecká výroba absolvoval na Letecké fakultě VA Brno v roce 1967

Externí aspiranturu absolvoval na VUT FE v Brně v letech 1977-1982 v oboru technická kybernetika

Habilitační práci obhájil na VUT FS v Brně v roce 1995 v oboru automatické řízení

Odbornou praxi získal ve výpočetním středisku TOS KUŘIM v letech 1967 – 1990, kde pracoval jako programátor, analytik, systémový programátor a vedoucí výpočetního střediska a podílel se na podnikových projektech i oborových projektech v rámci trustu Továren strojírenské techniky Praha.

Na VUT v Brně, Fakultě strojního inženýrství, působil jako vysokoškolský učitel od roku 1991 v Ústavu automatizace a informatiky, kde vyučuje předměty: Navrhování informačních a řídicích systémů, Systémy CIM, Systémy CASE, a Integrovaná neprůmyslová automatizace. Od roku 2007 působí na ÚAI jako výzkumný pracovník v oblasti automatizace a robotiky.

Je členem Společnosti pro projektové řízení, národní členské organizace mezinárodní společnosti International Project Management Association pro podporu projektového řízení. Absolvoval výcvikový kurs LOGICAL FRAME METHOD u firmy TEAM Technologies, mezinárodní seminář pánů Younkera a Pattona z George Washington University a seminář rakouského institutu PROJECT MANAGEMENT INSTITUT of AUSTRIA.

Zúčastňuje se referáty o projektovém řízení na našich i zahraničních konferencích. Je autorem řady odborných článků o aplikaci projektového řízení v odborných časopisech, autorem vysokoškolských skript a spoluautorem odborných publikací. Pracoval na řešení různých zahraničních i tuzemských grantů a projektů. V současnosti se podílí jako spoluředitel na řadě firemních projektů i projektů EU.

V současné době se věnuje aplikaci projektového řízení v následujících oblastech:

  • Návrh a realizace firemních informačních systémů
  • Metody vývoje j softwarových produktů a kvalita software
  • Analýzu rizik firemních projektů – vývoj metody RIPRAN
  • Návrh a realizace projektů automatizovaných informačních a řídicích systémů
  • Aplikace simultálního inženýrství při konstrukci nových výrobků (Concurrent Design)
  • Konstrukce podvozku mobilních robotů

Je členem:

  • Českomoravské společnosti pro automatizaci (člen výboru společnosti)
  • Společnosti pro projektové řízení
  • České sekce FERMA - Federation of Risk Management Association
  • České společnosti pro kybernetiku a informatiku

Metoda RIPRAN viz stránky ripran.eu


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz