Publikační a odborná činnost v roce 2007


Příspěvky na konferencích a seminářích publikované ve sbornících:

Lacko,B.: Inovace metody RIPRAN a řízení rizik softwarových projektů In: Sborník celostátní konference Tvorba softwaru 2007. VŠB-TU Ostrava 2007 Ostrava, str. 59-62 (MSM 0021630629) ISBN 978-80-248-1427-8

Lacko, B.: Process approach to test a soft computing software products. In: Proceedings Fifth international conference on soft computing applied in computer and economic environments. European polytechnical institute Kunovice 2007 Kunovice, p. 101 – 105 (0021630529) ISBN 80-7314-108-6

Lacko, B.: Technical-organizational culture as a part of technological development of society. In: Sborník z XXXIX. Vědecké konference Systémové inženýrství 2007 (Systémové pojetí kultury). Univerzita H.Králové 2007 Hradec Králové, p. 181-189 ISBN 978-80-7041-213-8 (VAV13460)

Lacko,B.: Systémové a technologické aspekty řízení znalostí s využitím inteligentní automatizace. Sborník z mezinárodní vědecké konference Znalostní ekonomika – trendy rozvoje, vzdělávání, vědy a praxe(Luhačovice 29.11.2007), Univ. T. Bati Zlín 2007, 73 (5 str.) ISBN 978-80-7318.646-3

Účast na výzkumných grantech a projektech:

Spoluřešitel projektu v rámci ESF číslo CZ 04.1.03/3:2.15.2/0374. Nositel ACSA Brno.

Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 0021630529 „Inteligentní systémy v automatizaci“. Nositel prof.P.Jura – FEKT VUT v Brně

Odborné publikace:

Fiala,A. a kol.: Management procesů. Verlag Dashöfer, 2007, Praha (ISSN1802-1697)
Kap.12 Projektové řízení
12.2.1 Úvod do problematiky projektového řízení (13 stran)
12.3.1 Jakost procesů projektu a norma ISO 10 006 (5 stran)
1.aktualizace, únor 2007

TOP PROGRAM 2007 (Ročenka) Vydal HotTop spol. s r.o. 2007 Brno, 31 stran Autorsky zpracována 3. kap. Metody projektového řízení a kvalita projektu (str. 7- 9)

Realizované. přednášky a kurzy pro:

PM Consulting Praha

I&V Consulting Praha

GRADUA-CEGOS, Brno

Institut for International Research Wien , pobočkaPraha

Akademické centrum studentských aktivit Brno

Účast v odborných komisích a programových výborech konferencí:

Člen redakční rady časopisu IT Systems - vydavatelství CCB Brno (ISSN 1212-4567, ISSN 1802 – 002X)

Předseda Asociace strojních inženýrů Klubu Brno při Fakultě strojního inženýrství

President Společnosti pro projektové řízení (členská složka International Project Management Association

Člen celostátního výboru Českomoravské společnosti pro automatizaci

Člen programového výboru mezinárodní odborné konference PRONT07, Praha 19.IV.07

Člen programového výboru celostátní konference Tvorba softwaru, Ostrava 4.-6.VI.07


© 2012 - 2022 lacko.otw.cz